Llucmajor Tv

Telèfons i adreces d'interès

Copyright © 2013 www.Llucmajortv.com  All Rights Reserved

 

 

 

 

Centraleta
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-660050
Biblioteca
C/ Jaume I, 7 - Telèfon: 971-661018
Centre d'Informació juvenil
C/ Jaume I, 7 - Telèfon: 971-662512
Cultura i arxiu
C/ Fra Joan Garau, 2 - Telèfon: 971669758
Ajuntament
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-662612
Cadastre
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-669156
Claustre de Sant Bonaventura
C/ Fra Joan Garau, 2 -Fax: 971669449
Educació
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-669161
Activitats
C/ Sa Fira, 14 - Telèfon: 971-669315
Biblioteca
C/ Jaume I, 7 - Telèfon: 971-661018
Contestador Recollida Selectiva
C/ Mª Antònia Salvà, 50 - Telèfon: 971662966
Esports
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-660050
Batlia
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-660050
Ca s'Hereu
C/ Sa Fira, 14 - Telèfon: 971-669316
Contractació
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-660050
Guals permanents
C/ Andalucia - Telèfon: 971669000
Hisenda
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-669146
Informació Turística
C/ Constitució, 1 - Telèfon: 971-669145
Informàtica i sistemes
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-669157
Intervenció
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-669146
Jutjasts de pau
C/ Fra Joan Garau, 2 - Telèfon: 971660345
Llemsa
C/ Mª Antònia Salvà, 50 - Telèfon: 971120883
Llicències
C/ Sa Fira, 14 - Telèfon: 971-669314
Medi ambient
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-669143
Modernització
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-660050
Oficines municipals Badies
C/ Isaac Peral, 5-B - Telèfon: 971748237
Oficines Municipals s'Arenal
C/ Mª Antònia Salvà, 50 - Telèfon: 971441071
Participació ciutadana
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-669161
Registre
C/ Constitució, 1 - Telèfon: 971-669145
Rústica
C/ Sa Fira, 14 - Telèfon: 971-669313
Secretaria
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-660050
Serveis d'Orientació Laboral Badies
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-748237
Serveis d'Orientació Laboral Llucmajor
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-661657
Serveis d'Orientació Laboral s'Arenal
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-441071
Serveis socials Badies
C/ Isaac Peral, 5-B - Telèfon: 971748237
Urbana
C/ Sa Fira, 14 - Telèfon: 971-669312
Tresoreria
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-669144
Transports, comerç i mercats
C/ Fra Joan Garau, 2 - Telèfon: 971669758
Subvencions
C/ Constitució, 6 - Telèfon: 971-669147
Serveis socials s'Arenal
C/ Terral, 37 - Telèfon: 971443578
Població
C/ Constitució, 1 - Telèfon: 971-669159
Projectes
C/ Sa Fira, 14 - Telèfon: 971-662144
Recaptació, Tributs i plusvàlues
C/ Bon Aires, 6 - Telèfon: 971660541
Recursos humans
Plaça Espanya, 12 - Telèfon: 971-669163
Index